enry Söderman och Lars Jansson är nöjda med satsningen på solceller.

enry Söderman och Lars Jansson är nöjda med satsningen på solceller.

Solenergi

Publicerad: 25/2

Inte bara villaägare utan även bostadsrättsföreningar har visat intresse för el från solen. Ett exempel är bostadsrättsföreningen Pyndaren med 135 lägenheter på Söder i Gävle.

– Det finns ett stort miljöintresse i föreningen. Vi funderade på vindkraft men så började vi prata om solceller i stället och fick goda råd av en person på Gävle Energi, berättar Henry Söderman och Lars Jansson, ledamöter i föreningens styrelse.
I april i fjol lät föreningen installera en anläggning på cirka 30 kilowatt. Beräkningarna visade att den skulle ge 25–30 megawattimmar per år.
– Till dags dato har den gett ungefär 25 megawattimmar. Den har uppfyllt vad som sades och har fungerat väldigt bra, säger Henry Söderman.
Enligt beräkningarna ska föreningen ha fått tillbaka de satsade pengarna inom tio–tolv år. De 114 solopanelerna kostade cirka 350 000 kronor när statsbidraget räknats in.
Hittills har de inte sålt särskilt mycket el. Men däremot har de sparat en hel del.
– Det är ju det som är vitsen. Vi har sluppit köpa 25 000 kilowattimmar, säger Henry Söderman och konstaterar att föreningen betalar "i runda slängar" en krona per kilowattimme för elen.
Hittills har solelen täckt ungefär fem procent av föreningens totala elförbrukning.
Föreningen planerar att sätta upp ytterligare solpaneler på flera hustak i kvarteret och har lämnat in ansökan om bidrag. Det handlar om en investering på cirka 2 miljoner kronor. Då ska ungefär hälften av den gemensamma elförbrukningen, som tvättstuga och hissar, täckas med egen solel.
Signalerna om sänkt bidragsnivå kan dock medföra att man skjuter upp installationen något år.


Joakim Lindgren, energi- och klimatrådgivare i västra Gästrikland, bekräftar ett stort intresse för solel.
– Det är bland de vanligaste frågorna som jag fått sedan jag började här i maj i fjol, säger han.
Förra året ordnade kommunernas energi- och klimatrådgivare informationsmöten i Gävle och Sandviken. Till mötet i Sandviken kom cirka 200 personer och i Gävle var det fullsatt med cirka 100 personer på Silvanum.
Nya informationsmöten om solel planeras under våren, berättar Joakim Lindgren.
Fakta Stöd för solel:
Som privatperson kan du i dag få 30 procent av investeringskostnaden. Ett alternativ är Rotavdrag som ger skattereduktion med cirka 9 procent av kostnaden men det kan inte kombineras med investeringsstöd.
En av de viktigaste frågorna är om huset har rätt förutsättningar, till exempel avgör takets läge och lutning hur mycket sol som når solcellerna och därmed hur mycket el de kan producera. Mer information finns på www.energimyndigheten.se.

Bildtexter:

Henry Söderman och Lars Jansson, styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen Pyndaren i Gävle, är nöjda med satsningen på solceller.
Bild: Anders Eklind


Henry Söderman och Lars Jansson berättar att föreningen Pyndaren i Gävle planerar för mera solpaneler på hustaken i kvarteret.
Bild: Anders Eklind

 

Källa GD: https://www.gd.se/artikel/jaderfors/efter-fyra-ar-med-solel-sa-mycket-har-de-tjanat-det-var-vart-investeringen-helt-klart

Se alla nyheter »

Henry Söderman och Lars Jansson berättar att föreningen Pyndaren i Gävle planerar fler solpaneler.

Henry Söderman och Lars Jansson berättar att föreningen Pyndaren i Gävle planerar fler solpaneler.