Social gemenskap

I Pyndaren är socialsamvaro och gemenskap viktig.

I föreningen ordnas bland annat soppluncher, litteraturcirklar, adventskaffe, julgröt, surströmmingsfest, Povel Ramel aftnar med mer.