Allmänna regler

Ordningsregler för BRF Pyndaren.

Sophantering
Inom Pyndaren har vi valt att sortera våra sopor för återvinning både av miljöskäl och för att hålla kostnaderna för hanteringen på en så låg nivå som möjligt. Detta kräver naturligtvis en del av oss alla

För hushållssopor och komposterbart hushållsavfall (påsar för komposterbart finns i återvinningsrummet) använder vi våra sopnedkast. Soporna skiljs åt genom en duk som delar sopnedkastet i två nedfarter. Anvisning finns vid varje sopnedkast.

Viktigt att våra soppåsar inte är för stora och fastnar i sopnedkastet. Att vi sköter detta är en förutsättning för att vi ska få ha systemet kvar. Återvinningsbara sopor, flaskor, tidningar, förpackningar mm lämnas i våra miljörum. I rummen finns beskrivet vad som skall kastas i de olika kärlen, övrigt avfall transporterar man själv till kommunens återvinningscentraler .

Husdjur
Allmänt gäller att inga djur skall rastas inom området. I tvättstugan får inga husdjur följa med. Hundar som är kopplade eller under uppsikt får naturligtvis vara på innergården.

Blomlådor
Dessa skall placeras på insidan av balkongerna. Anledningen är att förebygga rasrisker och att vatten, jord och blomrester inte skräpar ned på underliggande balkonger. Detta gäller inte balkongerna längst ner på Nedre Arbetshusgatan eftersom dessa balkonger inte ha någon altan under.

Grilla på balkonger
Grillning är inte tillåtet ,varken med kol- eller gasolgrill. Elgrillar kan användas om dom inte osar för mycket och blir störande för grannarna. Grilla gärna på gården. Föreningen har en bra grill som alla kan använda. Vicevärden visar gärna var den är. Givetvis rengör alla grillen efter sig, askkärl finns i förrådet där grillen förvaras.

Fester
Fester får man naturligtvis ha men man måste ta hänsyn till sina grannar. Efter kl 23.00 måste särskild hänsyn tas så att inte hög musik och höga röster stör. Om Ni skall ha fest så förvarna och prata med grannarna.

Ytterdörrarna
Dörrarna går att ställa upp, men detta får inte ske om de är obevakade. Vi måste se till att inga obehöriga kommer in i trapphusen. Det skall vara tryggt att bo i Pyndaren.

Porttelefonerna
Dessa är till för att släppa in besökande till respektive lägenhet. Öppning får inte ske för besökande till annan lägenhet. Porttelefonerna är till för att skydda våra lägenheter från intrång.

Ombyggnad
Planerar du att bygga om lägenheten, kakla badrummet, flytta väggar, glasa in balkong mm. Kontakta då Vicevärden innan du börjar. Observera: Det finns särskilda regler och kostnader om braskamin skall installeras. Det är även viktigt vilken typ av köksfläktar som kan installeras. Vid de flesta reparationer och underhållsarbeten uppstår ofta buller. Tänk på att informera grannarna.

Parkering på innergården
Parkering på innergården är förbjuden. Skyndsam i eller urlastning får förekomma. Anledningen är att inte hindra utryckningsfordon och taxi att komma fram.

Trapphusen
Inga föremål får ställas i trapphusen, varken barnvagnar, rullatorer mm. Detta är viktigt ur brandsäkerhetssynpunkt och försvårar även för våra lokalvårdare.

Barnvagnsrummen
Dessa är i första hand till för barnvagnar och rullatorer.

Bär och frukt
På gården finns både bärbuskar och en del fruktträd. Plocka gärna både frukt och bär.

Belysning
Släck alltid belysningen när ni lämnar allmänna utrymmen som saknar belysningsautomatik tex. källare mm.

Ytterdörrarna
Dörrarna går att ställa upp, men detta får inte ske om de är obevakade. Vi måste se till att inga obehöriga kommer in i trapphusen. Det skall vara tryggt att bo i Pyndaren.

Porttelefonerna
Dessa är till för att släppa in besökande till respektive lägenhet. Öppning får inte ske för besökande till annan lägenhet. Porttelefonerna är till för att skydda våra lägenheter från intrång.

Ombyggnad
Planerar du att bygga om lägenheten, kakla badrummet, flytta väggar, glasa in balkong mm. Kontakta då Vicevärden innan du börjar. Observera: Det finns särskilda regler och kostnader om braskamin skall installeras. Det är även viktigt vilken typ av köksfläktar som kan installeras. Vid de flesta reparationer och underhållsarbeten uppstår ofta buller. Tänk på att informera grannarna.

Parkering på innergården
Parkering på innergården är förbjuden. Skyndsam i eller urlastning får förekomma. Anledningen är att inte hindra utryckningsfordon och taxi att komma fram.

Trapphusen
Inga föremål får ställas i trapphusen, varken barnvagnar, rullatorer mm. Detta är viktigt ur brandsäkerhetssynpunkt och försvårar även för våra lokalvårdare.

Barnvagnsrummen
Dessa är i första hand till för barnvagnar och rullatorer.

Bär och frukt
På gården finns både bärbuskar och en del fruktträd. Plocka gärna både frukt och bär.

Belysning
Släck alltid belysningen när ni lämnar allmänna utrymmen som saknar belysningsautomatik tex. källare mm.

Stadgar

Via länken nedan hittar du stadgar för Brf Pyndaren.

Stadgar hittar du här »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK