Uppdaterat: Regler vid underhåll och renovering

Publicerad: 28/3

Allmänt
Självklart så får man underhålla, renovera och bygga om sin bostadsrätt i BRF Pyndaren, men det finns en del saker som man har skyldighet att tänka på och göra i samband med sådana arbeten.
Styrelsen vill att man i första hand kontaktar Vicevärden och i andra hand den byggnadsansvarige i BRF Pyndaren, innan man påbörjar renoverings eller ombyggnadsarbeten, dels för att få lite goda råd/tips, men även lite saker att tänka på för allas trevnad.

Enklare invändiga arbeten
Enklare arbeten som att måla, tapetsera, borra, spika i lägenheten är inga som helst problem. Även byte av dörrblad invändigt kan utföras utan kontakt med någon. Man bör dock tänka på att välja miljövänliga och så luktfria färger det är möjligt. Vidare bör man även sätta upp ett anslag i trapphuset om att eventuell målarfärgslukt kan förekomma. Man får inte ändra justering, ta bort eller tapetsera över till/frånluftsventilation.

Övriga invändiga arbeten
Övriga arbeten som berör vatten, avlopp, ventilation, flytt/rivning av väggar, flytt av dörrar så ska kontakt tas med vicevärd eller byggnadsansvarig i god tid innan arbetena påbörjas. Detta för att det kan vara så att det är föreningen som har ansvar för vissa saker och eventuellt står för kostnader i dessa fall.

Utvändiga arbeten
Utvändiga arbeten som inglasning av balkonger, montage av markiser samt ommålning av fönster kan kräva bygglov och/eller bygganmälan. Markisväv ska harmonisera med övriga markistyger i föreningen. Vicevärden kan anvisa vilken/vilka det ska vara.
Vid dessa arbeten så ska även i detta fall Vicevärd och/eller byggnadsansvarig kontaktas i god tid innan arbeten ska utföras.
Ommålning av fönster och andra fasaddetaljer i annan kulör utvändigt är inte tillåtet.

Arbetstider
För mindre störande arbeten tex. Borra enstaka hål, spika fast en kortare kabel osv. gäller följande arbetstider kl.08.00-21.00 på vardagar samt kl.09.00-20.00 på veckoslut och helger.
För större störande arbeten tex. Bilning, borrning, spikning, rivning, slipning osv. gäller följande arbetstider kl.08.00-17.00 på vardagar samt kl.09.00-16.00 på veckoslut och helger, efter överenskommelse med vicevärden.

Information till grannar
Anslag ska sättas upp i trapphuset samt minst alla trapphus i huskroppen. I vissa fall kan det vara motiverat/vettigt att sätta upp anslag i angränsande huskroppars trapphus också.
På anslaget ska det framgå vilka veckor/dagar/tider arbetet är tänkt att pågå. Där ska även namn och 
mobilnummer till den som är ansvarig för arbetena anges. Tänk på att anslå i god tid, minst två veckor innan arbetena påbörjas.

Övrigt
Om arbeten som dammar tex. bilning, borrning och slipning mm. blir aktuella bör man tänka på att tillfälligt sätta igen frånluftsventilationsdon, för att inte sprida dammet till/via ventilationssystemet. Vid transport av material, verktyg och maskiner mm. i hissar och trapphus är det viktigt att täcka och skydda så att inte ytskikten skadas och naturligtvis är man ansvarig för att städa under och efter arbetets utförande.

Arbeten för certifierade företag
OBS! För en del arbeten kräver föreningen att de utförs av certifierade företag, som tex. elarbeten, vatten- och avloppsarbeten samt ventilationsarbeten.

Några ”specifika” saker att tänka på är:
Köksfläkt: Ska vara av typen alliancefläkt eller kolfilterfläkt. Det är klokt att kolla med vicevärd/byggnadsansvarig innan inköp/montage vilka modeller som får installeras.

Handdukstork: Materialet ska vara koppar eller mässing, då rostfritt inte klarar det vatten vi har i våra system. Om handukstork tas bort måste cirkulation av varmvattnet säkerställas. 

Bjälklagen: I toaletter/badrum är golven så tunna, att risken är mycket stor att man går igenom om man ska bila för att byta ”avloppsgroda” eller ändra dragningen av avloppen.

Ventilation: Om man förändrar något i ventilationssystemet, så kommer det att behöva göras en ny injustering som den som har gjort förändringarna är skyldig att betala.

Kamininstallation: Om man monterar en modern kamin, så kommer det att behöva göras åtgärder där kanalen går genom bjälklagen krävs större avstånd och mer isolering mm. Detta är ganska dyra åtgärder och den som installerar kamin får betala sin del av kostnaden enligt en schablon som finns framtagen.

Inglasning av balkonger: Kontakta Vicevärden som registrerar alla inglasningar som utförs.

Ansvar för utförda åtgärder/arbeten: Även om Vicevärd och/eller byggnadsansvarig har informerats om kommande arbeten och gett tips är det alltid lägenhetsinnehavaren som har det yttersta ansvaret för att utförda arbeten är utförda på ett fackmannamässigt sätt och av certifierade företag.

Dokumentation:
Det är viktigt att dokumentera när man gör förändringar i lägenheten. Rekommendationen är att man tar många digitalbilder under arbetets gång. Placera gärna ut en eller två ”tumstockar” innan fotografering av bilden, så är det lättare att få en uppfattning inför framtiden. Även bra att skriftligt dokumentera material och dimensioner detta gäller speciellt för vatten, avlopp och annat som blir inbyggt. Dokumentationen lämnas till vicevärd som lägger in den i lägenhetsmappen för den aktuella lägenheten. Formatet för dokumentationen kan vara utskrivna papper, alternativt digitalt och då helst ett USB-minne(ssticka). 

Upprättad: 2021-12-16            Reviderad:
…………………………………………………………………         ………………………………………………………………..
Anette Nygren 

Godkänd av styrelsen: Styrelsemöte 2021-12-16


 

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK